Boek: De liefde voor het naakt

 

In hoog tempo bouwde Theo Beerendonk een imposant oeuvre op met portretten, stillevens en naakten die opvielen door eigenzinnig kleurgebruik.

 

Dit kunstboek De liefde voor het naakt geeft een overzicht van zijn naakten vervaardigd in diverse technieken als olieverf op doek, aquarel, ets, pastel, houtskool, potloodtekening.

 

Formaat boek 24 cm x 17cm en omvat 96 pagina's.

En is gekartonneerd gebonden afgewerkt en rijk geïllustreerd, en te verkrijgen in Nederlands, Engels of Italiaans.

 

In 'De liefde voor het naakt' zijn zo’n zeventig van zijn naakten, afgebeeld in kleur, bij elkaar gebracht. Het boek getuigt van zijn artistieke vaardigheid om naakten even eigenzinnig als integer weer te geven.

 

Kunstcriticus en publicist Marc Couwenbergh gaat in 'De liefde voor het naakt' in op de kwaliteiten van de naakten van Theo Beerendonk. Hij plaatst die ook tegen de achtergrond van de geschiedenis van het naakt in de westerse kunstgeschiedenis. Van de prehistorische vruchtbaarheidsbeelden en Griekse klassieke schoonheden, via de voluptueuze naakten van Peter Paul Rubens en Rembrandt naar de schandaal veroorzakende naakten van Édouard Manet in het Parijs van de tweede helft van de negentiende eeuw, tot aan de hedendaagse, half-abstracte naakten van Ellen Vroegh, die in 2009 na klachten van moslims en autochtone baliemedewerkers uit de hal van het gemeentehuis van Huizen werden verwijderd.

Het naakt is het meest geliefde thema uit de kunst en tegelijkertijd is er geen ander genre dat door de eeuwen heen altijd weer felle, tegengestelde reacties oproept.

 

Theo Beerendonk heeft in vele Musea gehangen.

Waar van in 2011 een prachtige overzicht tentoonstelling in het Museum Civico  (Anzio een kustplaats vlak bij Rome ) en in 2012-2013 een overzicht tentoonstelling in het gehele Museum  De Wieger in Deurne

 

Er zijn nu wat verschillende kunstwerken van deze kunstenaar te koop, ook werken uit het boek of werken die in een musea gehangen hebben.

€ 19,00

  • Beschikbaar
  • Levertijd: 1-2 dagen

Book: The love for the nude

 

Book: The love for the nude
  
Theo Beerendonk quickly built up an impressive oeuvre with portraits, still lifes and nudes that stood out due to their idiosyncratic use of color.
  
This art book The love for the nude gives an overview of his nudes made in various techniques such as oil on canvas, watercolor, etching, pastel, charcoal, pencil drawing.
  
Book size 24 cm x 17 cm and includes 96 pages.
And is hardcover, hardcover and richly illustrated, and available in Dutch, English or Italian.
  
In 'The Love of the Nude', about seventy of his nudes, depicted in color, have been brought together. The book testifies to his artistic ability to portray nudes as idiosyncratic as with integrity.
  
In 'The love of the nude', art critic and publicist Marc Couwenbergh examines the qualities of the nudes of Theo Beerendonk. He also places it against the background of the history of nude in Western art history. From the prehistoric fertility images and Greek classical beauties, through the voluptuous nudes of Peter Paul Rubens and Rembrandt to the scandalous nudes of Édouard Manet in Paris of the second half of the nineteenth century, to the contemporary, semi-abstract nudes of Ellen Vroegh, who were removed from the hall of the town hall of Huizen in 2009 after complaints from Muslims and native counter employees.
The nude is the most popular theme in art, and at the same time no other genre has evoked fierce, opposing reactions over the centuries.
  
Theo Beerendonk has hung in many museums.
Of which in 2011 a beautiful overview exhibition in the Museum Civico (Anzio a coastal town near Rome) and in 2012-2013 an overview exhibition in the entire Museum De Wieger in Deurne

 

There are now some different works of art by this artist for sale, including works from the book or works that have hung in a museum.

€ 19,00

  • Beschikbaar
  • Levertijd: 1-2 dagen

l'amore per il nudo

 

l'amore per il nudo' testimonia della sua abilità artistica di nudi come eccentrici come intero. Critico d'arte e pubblicista Marc  Couwenbergh va in 'l'amore per il nudo' in qualità dei nudi di Theo Beerendonk. Che egli pone anche sullo sfondo della storia del nudo nella storia dell'arte occidentale.

 

Theo Beerendonk è appeso in molti musei.
Di cui nel 2011 una bella mostra panoramica nel Museo Civico (Anzio una
città costiera vicino a Roma) e nel 2012-2013 una mostra panoramica in tutto il
Museo De Wieger a Deurne

Ora ci sono alcune opere d'arte di questo artista in vendita, tra cui
opere del libro o opere appese nei suoi musei.

Dai un'occhiata alla collezione di Theo Beerendonk sul sito www.koeccoek.nl

€ 14,00

  • Beschikbaar
  • Levertijd: 1-2 dagen